Menu Content/Inhalt
Strona główna
Ś.P. Juliusz Gerung Drukuj Poleć znajomemu
W dniu 30 grudnia 2015 r. zmarł

Ś + P

kpt. mgr Juliusz Gerung

Juliusz Gerung

Honorowy Prezes Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”
Kombatant, Weteran Walk o Niepodległość

Urodził się 24 sierpnia 1933 r. w miejscowości Dziurków koło Iłży w patriotycznej rodzinie  leśników. Mając 14 lat wstąpił do harcerstwa. Wspólnie z kolegami ze szkoły we Włodawie założył Koło Zwolenników Idei Mickiewicza, które następnie przekształcili w organizację „Orzeł”.
Aresztowany w lutym 1950 r przez Urząd Bezpieczeństwa we Włodawie, został skazany  wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Lublinie na 3 lata więzienia. Przebywał w więzieniach w Lublinie i w Jaworznie.
Po zwolnieniu z więzienia został powołany do wojska i skierowany do pracy w kopalni węgla.
W 1990 roku wziął udział w grupie założycielskiej Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”. Wybrany na prezesa zarządu głównego  pełnił tą funkcję 18 lat.
Przez 23 lata pełnił obowiązki redaktora naczelnego pisma związkowego „Jaworzniacy”.
Był członek grupy założycielskiej Fundacji Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym.
W 2008 roku na XVIII Zjeździe w Poznaniu otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Prezesa Związku „Jaworzniacy”.
Cieszył się zaufaniem, poważaniem, i szacunkiem w środowisku młodocianych więźniów politycznych.

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Medalami Pro Memoria i Pro Patria.
Innymi odznaczeniami resortowymi i związkowymi


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Koleżanki i Koledzy „Jaworzniacy”
Pogrzeb śp. Juliusza Gerunga odbędzie się 11 stycznia 2016 r. o godz. 12:30 w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim (Kościół Murowany) przy ul. Św, Wincentego.
 
 
następny artykuł »
link stat4u