Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Opór Młodzieży Przeciwko Sowietyzacji Polski
Wystawa Opór Młodzieży Przeciwko Sowietyzacji Polski Drukuj Poleć znajomemu

Tę wystawę opracowaliśmy, aby prezentując oryginalne dokumenty udowodnić, że patriotyczna młodzież polska nie godziła się z sowiecką dominacją w Polsce, z ograniczeniem jej suwerenności, ateizacją, fałszowaniem historii i powszechną sowietyzacją w naszej Ojczyźnie. Młodzież ta, mimo narażania się na surowe represje ze strony bezpieki podjęła na ogół bezkrwawą walkę. O naszej walce mówi się bardzo mało, lub nie mówi się wcale.
Znak wystawy
Znak wystawy
Będąca wówczas Pełnomocnikiem Prezydenta Warszawy ds. Współpracy z Kombatantami Eliza Dzwonkiewicz, wiedząc o naszych staraniach w celu ocalenia od zapomnienia naszej walki z komuną - zaproponowała zorganizowanie wystawy, która powinna być dostępna dla młodzieży. Prezentowane na wystawie dokumenty pochodzą z prywatnych zbiorów Jaworzniaków oraz z archiwum naszego miesięcznika. Koszty związane z drukowaniem tablic oraz ich transportem i eksponowaniem w poszczególnych dzielnicach pokrył Urząd m.st. Warszawy.
Otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy w Śródmieściu Warszawy
Otwarcie wystawy miało miejsce w dniu 5 listopada 2007 roku w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury im. C.K. Norwida przy ul. Świętojańskiej. Wystawę tę zwiedziła młodzież średnich szkół Dzielnicy Śródmieście. - Następnie wystawa ”powędrowała” na Mokotów i od 12 do 20 grudnia była eksponowana w Centrum Edukacji „Łowicka”. - Później młodzież szkolna mogła zwiedzać wystawę od 21 stycznia do 7 lutego 2008 r. w Ratuszu Dzielnicy Targówek. Tam przybywała młodzież ze szkół dzielnic: Targówek i Białołęka. - Od 2 do 31 marca wystawę mogła zwiedzać młodzież dzielnic Bemowo i Wola, w Ratuszu Dzielnicy Bemowo.
Młodzież szkolna z Zespołu Szkół przy ul. Konopczyńskiego
Młodzież szkolna z Zespołu Szkół przy ul. Konopczyńskiego w Warszawie ze swą nauczycielką
Od 2 do 22 kwietnia wystawa gościła w Centralnej Bibliotece Wojskowej - a od 3 do 31 maja na Ursynowie w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej przy ul. Lachmana. - 28 listopada wystawę gościł Bielański Ośrodek Kultury. Była tam dostępna dla szkół Bielan i Żoliborza.
Młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i polscy harcerze
Młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i polscy harcerze
19 stycznia 2009 r. grupa Jaworzniaków wyjechała z wystawą do Wilna. Koszty podróży, zakwaterowania i noclegów sfinansowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Prezentowaliśmy wystawę w Wileńskim Gimnazjum im. Jana Pawła II. Kolega Józef Urbanowicz pozostał jeszcze na gościnnej Ziemi Wileńskiej i prezentował tablice młodzieży poza Gimnazjum Jana Pawła II – w Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Wł. Syrokomli w Wilnie, a później w rejonie Solecznikowskim w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego oraz z młodzieżą w Ejszyszkach. Zarówno w Wilnie, jak i pozostałych miejscowościach zainteresowanie młodzieży i pedagogów problemami przedstawionymi na wystawie było duże. Po powrocie z Wileńszczyzny wystawa trafiła do Ratusza Dzielnicy Rembertów.
Prezentacja wystawy w Solecznikach (Litwa)
Prezentacja wystawy w Solecznikach (Litwa)

Wystawa w Ejszyszkacvh (Litwa)
Wystawa w Ejszyszkacvh (Litwa)


 
Wystawa „Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski” w Uniowie na Ukrainie.
 
Wystawa opowiadająca o „Jaworzniakach” – młodocianych więźniach politycznych tym razem powędrowała pod Lwów – do Uniowa, maleńkiej miejscowości kojarzonej z ławrą grekokatolicką, w której murach, dzięki postawie Ihumena Ławry Ojca Klememsa Szeptyckiego, w czasie II wojny światowej ratowano przede wszystkim dzieci narodowości żydowskiej, ale też dzieci polskie i ukraińskie. Jednym z uratowanych jest Adam Daniel Rotfeld, który zainicjował polsko-ukraińsko-żydowskie spotkania młodych w tym miejscu. Od 2006 roku organizowana jest konferencja młodzieżowa ARKA. Od pierwszej edycji seminarium uczestnikami projektu są trzy grupy narodowościowe: Polacy, Ukraińcy, Żydzi (razem 30 osób) pochodzący z terenu całej Ukrainy. W czasie tygodniowych zajęć młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach, podczas których poznają wzajemnie swoje kultury, historię, dyskutują także na trudne tematy stosunków trójstronnych w przeszłości. Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami dzielą się wybitni profesorowie, politycy, działacze społeczni, artyści.
 
Hasłem przewodnim tegorocznej „ARKI", która odbyła się w dniach 06-13.07.09, było „Pod wspólnym niebem". Wśród wykładowców i gości, którzy spotkali się z uczestnikami „ARKI" byli m.in.: Poseł na Sejm RP A. Macierewicz (tematyka: Polacy w walce o niepodległość 1945-1989), prof. Jan Żaryn (tematyka: Polacy w walce o niepodległość 1945-1989), prof. Barbara Weigl (zajęcia interaktywne poświęcone tolerancji), prof. Aharon Weiss (temat: sprawiedliwi wśród narodów świata), Małgorzata Soszka-Różycka, dr Taras Woźniak (tematyka: wielokulturowość dawnej Galicji), Piotr Kowalik (tematyka: wkład Żydów w dorobek kulturalny Europy), Prof. Tomasz Panfil (tematyka: I RP - wspólne dziedzictwo kulturowe), Prof. Myrosław Marynowycz, Prof. Semen Hłuzman (tematyka: wolność, solidarność, odpowiedzialność), Grzegorz Linkowski, ks. Stefan Batruch (spotkanie z młodymi w Muzeum na Majdanku), prof. Leonid Finberg, prof. Borys Woźnicki i inni.
 
Natomiast ton tegorocznym rozważaniom nadała tematyka tzw. Dnia Polskiego, zorganizowanego pod hasłem „Wolność jest w nas" i poświęconego historii walki z reżimem komunistycznym. W nawiązaniu do tematu zostały zaprezentowane dwie wystawy, pierwsza - „Opór młodzieży polskiej przeciwko sowietyzacji Polski” poświęcona JAWORZNIAKOM, oraz druga „Polskie drogi do wolności” opracowana przez wydawnictwo Wolumen.

 
Młodzież zgromadzona w Uniowie z wielkim zainteresowaniem słuchała o młodych polskich patriotach, którzy sprzeciwiali się komunistycznym porządkom w powojennej Polsce, za co ponieśli straszne konsekwencje, stracili najlepsze lata młodości siedząc w więzieniach, zostali zepchnięci na margines społeczny, przypłacili zdrowiem, a niektórzy życiem. Po wystawie oprowadzała Eliza Dzwonkiewicz, jej prelekcja była na żywo tłumaczona na język ukraiński. Wszyscy uczestnicy dostali informator o wystawie odpowiednio po polsku i ukraińsku.

 
Młodzi uczestnicy konferencji przyznali, że pierwszy raz zetknęli się z tym tematem. Prawdziwie poruszeni zadawali pytania, szczególnie dotyczące wysokości kar i warunków w więzieniach. Na planszach odnajdowali zdjęcia swoich rówieśników sprzed pół wieku i byli tym wyraźnie przejęci. Niektórym zgromadzonym Ukraińcom znana była nazwa więzienia w „Jaworznie” ponieważ wcześniej wieziono w nim członków UPA. Wystawę obejrzeli i wzbogacili swoją wiedzą obecni w tym dniu w Uniowie: poseł Antoni Macierewicz, oraz historycy Jan Żaryn (IPN) i Tomasz Panfil (KUL).

Następnie uczestnicy seminarium oraz goście obejrzeli wystawę „Polskie drogi do wolności” po której rozpoczęła się debata poświęcona zagadnieniom związanym z walką o wolność i niepodległość Polski i innych narodów w czasach dominacji Związku Sowieckiego.

Eliza Dzwonkiewicz

Image
Wystawa Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski w Uniowie na Ukrainie.
 
link stat4u