Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Informacje ogólne
Informacje ogólne Drukuj Poleć znajomemu
FUNDACJA POMOCY BYŁYM 
MŁODOCIANYM WIĘŹNIOM POLITYCZNYM
Organizacja pożytku publicznego
uprawniona do otrzymywania 1 % podatku Nr.  KRS 0000062939. 
 
Adres: 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37, pokój 200
e- mail  sariuszstok@wp.pl .
REGON  012081012
NIP  525-19-68-687
Bank : PKO BP II O/M Warszawa
Konto: 55 1020 1097 0000 7302 0086 6616
 
Fundacja została założona 18 września 1991 roku przez członków Związku Młodocianych Więźniów Politycznych.
 
Zarząd Fundacji:
Prezes: Jerzy Stokowski
Sekretarz: Stanisław Zenon Kamieński
Skarbnik: Jerzy Pruszyński
 
Dyżury Zarządu Fundacji
W poniedziałki godz 11:00 - 14:00
02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37, pokój 200

Członkowie Prezydium:
Zdzisław Kazimierz Borkowski
 
Wpłaty 1 % podatku na rzecz Fundacji
Z rozliczenia 2010 roku wpłynęło 5133,06 zł od 76 osób.
Z rozliczenia 2011 roku wpłynęło 5234,41 zł od 75 osób.
Z rozliczenia 2012 roku wpłynęło 5096,25 zł.
Z rozliczenia 2013 roku wpłynęło 4820,73 zł.
Z rozliczenia 2014 roku wpłynęło 3325,10 zł.
Z rozliczenia 2015 roku wpłynęło 3296,41 zł.
Z rozliczenia 2016 roku wpłynęło 2954,60 zł.
Z rozliczenia 2017 roku wpłynęło 5247,85 zł od 62 osób.


 
Zwracaliśmy się kilkakrotnie do urzędów skarbowych o podawanie wykazów imiennych  osób przekazujących 1 % podatku dla naszej Fundacji. Urzędy w dalszym ciągu, przekazując sumę podają jedynie od ilu osób ona pochodzi, lub tylko sumę. Na podstawie tych danych sporządzono niniejszy wykaz.  W przypadku gdy nie było podanej ilości osób – wpisano 1 osoba.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami otrzymana kwota jest przeznaczona wyłącznie na zapomogi dla najbardziej potrzebujących.

Za darowiznę serdecznie dziękujemy

Zarząd Fundacji
 
   
 
link stat4u