Lista Honorowych Członków
HONOROWI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU JAWORZNIAKÓW

1. Grażyna Kuźnik – dziennikarka
2. J.Em. Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź
3. ś.p. dr. med. Elżbieta Roszkowska
4. prof. dr. hab. Adam Strzembosz
5. ś.p. prof. dr. hab. Tomasz Strzembosz
6. dr Władysław Lisewski – Prezydent Szczecina
7. dr  Marek Tłałasiewicz – Wojewoda Szczeciński
8. J.Em. Ks. Bp Jan Gałecki – Szczecin
9. ś.p. por. Mieczysław Szczerbatko – Lublin
10. dr Andrzej Klimowicz – lekarz Lublin
11. Henryk Pająk – dziennikarz, pisarz
12. Krystyna Mokrosińska – reżyser
13. Mateusz Wyrwach – dziennikarz, pisarz
14. Józef Lassota – Prezydent Krakowa
15. Stanisław Handzlik  Przewodniczący Rady m. Krakowa
16. Marian Barabach – wiceprezes Fundacji Muzeum AK – Kraków
17. Ryszard Bitka – członek władz ŚZŻAK _ Kraków
18. Jerzy Bukowski – Prezes Tow. Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego – Kraków
19. Piotr Boroń – Prezes Tow. im. J.Piłsudskiego  Kraków
20. Czesław Naleziński – Przew. Zarządu Obszaru WiN  Kraków
21. Andrzej Kostrzewski – Wiceprezes Zarządu Obszaru Południowego WiN – Kraków
22. Ryszard Bocian – radny m. Krakowa
23. J.Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski
24. J.Em. Ks. Bp Albin Małysiak – Kraków
25. Ks. inf. Stanisław Małysiak – Kraków
26. Ks. prałat Janusz Bielański – proboszcz Katedry Królewskiej – Kraków
27. O. Józef Mońko – Gwardian Zakonu OO Kapucynów
28. Bolesław Świątnicki – Prezes O. Kraków ZWPOS
29. Prof. Janusz Orkisz – Przew. Ruchu Kom. Obywatelskiego Małopolska – Kraków
30. Andrzej Węglarz – Prezydent m. Jaworzna
31. Michalina Rusin- Wiceprezydent m. Jaworzna
32. Edward Baran – Przewodniczący Rady m. Jaworzna
33. Leonard Brzeziński – Dyrektor Szkoły nr 5 Jaworzno
34. Ks. Józef Lenda – Proboszcz Parafii na Osiedlu Stałym w Jaworznie
35. ś.p. Ks. prałat Brunon Kędziorski kapelan kombatantów – Gdańsk
36. ś.p. Alina Kęczkowska – społeczna księgowa ZG Jaworzniaków
37. Ks. mjr January Wątroba – Dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław
38. Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – historyk – IPN Wrocław
39. płk Kazimierz Laskowski – Pełnomocnik Kierownika UdsKiOR – Wrocław
40. Roman Kmiecik – Prezes O. ZWPOS Wrocław
41. ś.p. Inż. Tomasz Pacyński – b. wykładowca szkół w więzieniu w Jaworznie
42. ś.p płk Ryszard Kukliński
43. Wacław Motyl – Wójt gminy Mełgiew
44. Jadwiga Cegielska – wiceprzew. Rady Gm. Rembertów
45. Prof. Jan Ziółek – KUL
46. Dr hab. Jan Konefał – KUL
47. Ks. Karol Serkis – Proboszcza parafii w Mełgwi
48. Ewa Orlik – Dyr. Szkoły im. Jaworzniaków w Krzesimowie
49. O. Stanisław Golec – Wrocław
50. Ks. Jacek Falkowski – Wrocław
51. Maria Teresa Głuchowska – Wrocław
52. Piotr Szubarczyk – historyk IPN Gdańsk
53. Ks. prałat Zbigniew Zieliński Proboszcz Archikatedry Oliwskiej - Gdańsk
54. Konstanty Rosfener - Urząd Marszałkowski Gdańsk
55. Czesław Nowak - Prezes Stowarzyszenia "Godność" - Gdańsk
56. Eliza Dzwonkiewicz Honorowa Członkini Jaworzniaków, czynnie wspierająca nasz Związek
57. Włodzimierz Skawiński
58. Ks. Prałat Edward Żmijewski Przewodniczący budowy Pomnika Jaworzniaków w Rembertowie
59. Śp Barbara Rossmann - jako Radna Warszawy walnie przyczyniła się do nazwy ulicy Jaworzniaków w Rembertowie
60. Krystyna Puchała - b. Dyr. Domu Kultury Rembertów - przychylna dla Jaworzniaków
61. Mariusz Olczak -Kier. Wydz. w Archiwum Akt Nowych
62. Agnieszka Kądeja - Burmistrz Dzielnicy Rembertów
63. Robert Jasiński - Dyr. Domu Kultury Rembertów
64. Paweł Silbert Prezydent Jaworzna
65. Ewa Paleczny – Sidełko – Sekretarz Miasta Jaworzno
66. Ks. prof. Lucjan Bielas
67. Szczepan Paliński – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków
68. Lucyna Stanisławska – wicedyrektor MDK
69. Renata Gacek – Kierownik Artystyczny MDK
70. Danuta Brajer – Opiekunka Izby Pamięci w Szkole nr 5
71 Maria Kobylańska - Rzecznik Prasowy IPN
72. Małgorzata Stokłosa – Bibliotekarka
73. Dorota Mida – bibliotekarka
74. Józefina Szkółka - rzeźbiarka
75. Jan Stanisław Ciechanowski - Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych
76. Robert Jasiński - Dyrektor Domu Kultury Rembertów
77. ks. Dariusz  Moczulewski – proboszcz parafii w Mełgwii
78. Magdalena Mazurek - dyr. Szkoły w Krzesimowie
79. Halina Załoga - dyr. Szkoły w Mełgwii
80. Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych