Historia w skrócie - niektóre wydarzenia

17 marca 1990, Warszawa
Dnia 17 marca 1990 roku odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, w auli Liceum Św. Augustyna w Warszawie. Było to przełomowe zebranie dla Jaworzniaków z Warszawy. W czasie przerwy w obradach zaczęliśmy się sobie przyglądać i pytać z jakiego więzienia i okazało się, że było nas na sali obrad, kilkudziesięciu z więzienia w Jaworznie. Zakiełkowała myśl w naszych umysłach, stworzenia Środowiska Jaworzniaków przy Oddziale Warszawskim Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

26 września 1990, Warszawa
Powstało Środowisko „Jaworzniacy” przy Zarządzie Oddziału Warszawa, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

1 grudnia 1990, Warszawa
W dniu 1 grudnia 1990 roku ukazał się pierwszy numer Pisma Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Środowiska „Jaworzniacy”, jako dodatek do „Społemowca Warszawskiego”, miesięcznika Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców w nakładzie 500 sztuk.

10 kwietnia 1991, Warszawa
Poświęcenie sztandaru Oddziału Warszawskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

13 października 1991, Warszawa
W Warszawie w dniu 13 października odbył się Ogólnopolski I Zlot Jaworzniaków.

Image
Poczet sztandarowy Jaworzniaków, jeszcze ze sztandarem Oddziału Warszawskiego ZWPOS w kościele Świętego Krzyża w czasie Mszy św. poprzedzającej Zlot. Na zdjęciu: od lewej: Waldemar Nowakowski, ś.p. Jan Woch. Edmund Radziszewski.

 

11 listopada 1991, Warszawa
Wręczenie wyróżnienia czasopismu „Jaworzniacy” przez Fundację Jerzego Łojka w Sali Rządowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

 

Image
Danuta Cisek - Przewodnicząca Fundacji im. Jerzego Łojka wręcza dyplom z wyróżnieniem. Uzasadnienie wyróżnienia: Za pomost porozumienia, dyskusji, wspomnień i kontaktów pomiędzy byłymi więźniami obozu w Jaworznie. Przede wszystkim jednak za próbę wypełnienia białych plam historii więźniów politycznych okresu stalinowskiego w PRL, a w szczególności więźniów młodocianych

 

Styczeń 1992, Warszawa
Fundacja pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym „Jaworzniacy” została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

9 listopada 1992, Warszawa
W dniu 9 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Założycielskiego Krajowego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”. Zebrani powołali Komisję Statutową w składzie: Jerzy Stokowski, Jerzy Pruszyński, Jerzy Wachowski i Bolesław Wardziak. Przewodniczącym Komisji został Jerzy Stokowski.

28 lutego 1993, Warszawa
Powstaje Krajowy Związek Jaworzniaków.

9 czerwca 1993, Warszawa
Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował w dniu 9 czerwca 1993 roku Stowarzyszenie „Jaworzniacy” Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 i dokonał wpisu w sądowym rejestrze Stowarzyszeń w dziale A pod poz. Rst. 2076. W numerze wrześniowym został również opublikowany statut Związku Jaworzniaków.

3 października 1993, Watykan
Grupa Jaworzniaków została przyjęta na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Wręczyliśmy Papieżowi obraz wykonany przez artystę malarza Dariusza Kaletę przedstawiający młodzieńca rozrywającego kajdany. Ojciec Święty udzielił Jaworzniakom i ich rodzinom pasterskie błogosławieństwo.

Jaworzniacy na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II
Jaworzniacy na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II

Wieniec na grobie gen. W. Andersa
Byliśmy również na Monte Cassino i złożyliśmy wieniec na grobie gen. W. Andersa


16 – 17 października 1993, Jaworzno
III Krajowy Zlot Jaworzniaków w Jaworznie.

W czasie Zlotu pierwszą odznakę Honorowego Jaworzniaka wręczono red. Grażynie Kuźnik w uznaniu za: "Dokumentowanie historii Więzienia Progresywnego w Jaworznie  w cyklu reportaży pt " W stalinowskim obozie pracy".

 
kuznik.jpg
Dyplom i Odznakę wręcza J. Gerung

 

16 stycznia 1994, Warszawa
Poświęcenie 1. sztandaru Jaworzniaków w dniu 16.01.1994 r. w Katedrze Polowej WP przez Ks.Biskupa Polowego WP Sławoja Leszka Głódzia.

 

Poświęcenie sztandaru
Poświęcenie sztandaru Jaworzniaków

 

 

2 lutego 1994 roku

Image
Wizyta u Prymasa Polski ks. kard. J. Glempa. Od lewej: Żona H. Pająka, Ks. Prymas, J. Gerung, J.Poteraj, J. Stokowski


21 marca 1994 roku

Image
Ks. Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź został Honorowym Jaworzniakiem


15 maja 1994 roku

Image
Poświecenie w LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie tablicy poświęconej pamięci M.Kublińskiego i B. Różyckieego

 

21 grudnia 1996 roku Warszawa
Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamiątkowej w kościele Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy.

 

Tablica Pamiątkowa w kościele Matki Bożej Łaskawej  Patronki Warszawy
Tablica Pamiątkowa w kościele Matki Bożej Łaskawej - Patronki Warszawy

 

7 marca 1998 roku, Warszawa
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamiątkowej Cierpieli bo byli Polakami na budynku dawnej siedziby UB i NKWD przy ul. Cyryla i Metodego.

 

Tablica Pamiatkowa prz ul. Cyryla i Metodego
 


15 -17 maja 1998 r. VIII Zlot w Jaworznie
W czasie Zlotu, w dniu 16 maja wystąpił specjalnie dla nas Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego z programem "Orzeł Biały". Artyści wystąpili całkowicie społecznie - bezpłatnie. Na naszą prośbę uzupełnili program Modlitwą Harcerską.

Plakat

 

18 września 1999, Warszawa
Nadanie nazwy Skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu placowi przy skrzyżowaniu ulic Andersa i Anielewicza. Odsłonięcie i poświęcenia kamienia pamiątkowego.

22 września 2000, Warszawa
Otwarcie wystawy „Zbrodnie w Majestacie Prawa” w Muzeum Techniki, w Pałacu Kultury i Nauki.

 

Zbrodnie w Majestacie Prawa
 

 

7 listopada 2000, Warszawa
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamiątkowej Ofiar komunistycznej bezpieki na gmachu byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Tablica Pamiątkowa na gmachu byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
Tablica Pamiątkowa na gmachu byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

 

9 kwietnia 2001, Warszawa
Jest ulica Jaworzniaków. Na sesji Rady m.st. Warszawy przegłosowano zmianę nazwy ul. W. Trylskiego w Warszawie - Rembertów na ul. Jaworzniaków.

11 maja 2001, Warszawa
Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej Więźniów Politycznych lat 1944-1956 na gmachu byłego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Sierakowskiego 7

 

Tablica pamiątkowa przy ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie
 

 

15 sierpnia 2001, Warszawa
Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Jaworzniaków w warszawskiej dzielnicy Rembertów.

 

Pomnik w Rembertowie
Pomnik Jaworzniaków w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Odsłonięty i poświęcony 15 sierpnia 2001 roku. Po renowacji w dniu 16 września 2006 roku.

 

7 - 9 września 2001, Łódź
V Zjazd i XI Zlot.

 

V Zjazd i XI Zlot w Łodzi, prezydium Zjazdu
V Zjazd i XI Zlot w Łodzi. Prezydium Zjazdu

 

18 - 20 czerwca 2002, Gdańsk - Jastrzębia Góra
XII Zlot w Gdańsku - Jastrzębiej Górze

 

Poczty sztandarowe przed wejściem do kościoła
Poczty sztandarowe przed wejściem do kościoła

Towarzyszyła nam Orkiestra Dęta Parafii Góra Pomorska
Towarzyszyła nam Orkiestra Dęta Parafii Góra Pomorska

 

 

12 października 2002, Lublin
KUL w Lublinie - sympozjum naukowe na temat II Konspiracji Młodzieżowej. Inicjatywa przyjęcia imienia Jaworzniaków przez Lubelską Chorągiew ZHR.

 

KUL w Lublinie
KUL w Lublinie. Sympozjum naukowe na temat II Konspiracji Młodzieżowej - inicjatywa przyjęcia imienia Jaworzniaków przez Lubelską Chorągiew ZHR.

 

25 stycznia 2002, Warszawa
Z inicjatywy Zarządu Głównego Jaworzniaków emblemat Krzyża Niepodległości powróci na Krzyż Traugutta na Warszawskiej Cytadeli.

 

Image
 

 

7 maja 2003, Jaworzno
Poświęcenie Kaplicy Jaworzniaków w Sanktuarium na terenie Osiedla Stałego w Jaworznie.

 

Poświęcenie Kaplicy Jaworzniaków w Sanktuarium na terenie Osiedla Stałego w Jaworznie. W środku ks. prof. Lucjan Bielac, obok ks. proboszcz Sanktuarium Józef Lenda.

W Kaplicy Jaworzniaków
W Kaplicy Jaworzniaków

 

19 - 21 września 2003, Lublin
XIII Zlot w Lublinie.

 

XIII Zlot w Lublinie. Lubelska Chorągiew ZHR otrzymuje sztandar ufundowany przez Fundację Jaworzniacy.
XIII Zlot w Lublinie. Lubelska Chorągiew ZHR otrzymuje sztandar ufundowany przez Fundację Jaworzniacy.

 

4 grudnia 2003, Warszawa
Jaworzniacy otrzymali Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Walk i Męczeństwa.

 

Prezentacja dyplomu w czasie spotkania w Rembertowie
Prezentacja dyplomu w czasie spotkania w Rembertowie

 

9 - 11 września 2004, Licheń
VI Zjazd i XIV Zlot w Licheniu.

 

VI Zjazd i XIV Zlot w Licheniu. Jaworzniaków wita Kustosz Sanktuarium ks. Wiktor Gumienny
VI Zjazd i XIV Zlot w Licheniu. Jaworzniaków wita Kustosz Sanktuarium ks. Wiktor Gumienny

 

14 - 15 maja 2005, Jaworzno
XV Zlot w Jaworznie.

 

XV Zlot w Jaworznie. Przy naszym pomniku na Osiedlu Stałym
XV Zlot w Jaworznie. Przy naszym pomniku na Osiedlu Stałym

 

10 czerwca 2005, Licheń
W podziękowaniu za pomnik Jaworzniaków w Licheniu wręczyliśmy ks. Eugeniuszowi Makulskiemu - kustoszowi - seniorowi Sanktuarium obraz Matki Bożej namalowany przez Grzegorza Szumowskiego.

 

Licheń. Wręczenie ks. Eugeniuszowi Makulskiemu - kustoszowi - seniorowi Sanktuarium obrazu Matki Bożej malowanego przez Grzegorza Szumowskiego
Licheń. Wręczenie ks. Eugeniuszowi Makulskiemu - kustoszowi - seniorowi Sanktuarium obrazu Matki Bożej malowanego przez Grzegorza Szumowskiego

 

11 listopada 2005, Warszawa
Msza święta w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.

Nasze Sztandary
Nasze Sztandary

Później spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie
Później spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie

 

23 lutego 2006
Jaworzniacy zostali wyróżnieni Medalem "Pro Memoria"

Dyplom Medalu
Dyplom Medalu

Ppłk Waldemar Konwerski z Urzędu ds Kombatantów dekoruje nasz sztandar
Ppłk Waldemar Konwerski z Urzędu ds Kombatantów dekoruje nasz sztandar

17 Jaworzniaków otrzymało Medale Pro Memoria
17 Jaworzniaków otrzymało Medale Pro Memoria

 

19-21 maja 2006, Wrocław
XVI Zlot we Wrocławiu

Otwarcie Zlotu
Otwarcie Zlotu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Golgocie Wschodu
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Golgocie Wschodu

 

8 czerwca 2006, Bojanowo
Spotkanie byłych więźniarek i młodych harcerzy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Spotkanie byłych więźniarek i młodych harcerzy w Bojanowie
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Bojanowie

 

2006, Gdańsk
Jaworzniakom bardzo rzadko zdarzają się takie uroczystości. Prezydent RP Lech Kaczyńśki dekoruje prezesa Jaworzniaków z Gdańska Wojciecha Witczuka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent RP Lech Kaczyński dekoruje prezesa Jaworzniaków z Gdańska Wojciecha Witczuka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prezydent RP Lech Kaczyński dekoruje prezesa Jaworzniaków z Gdańska Wojciecha Witczuka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

15 lutego 2007, Warszawa
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego " zorganizował w Domu Technika przy ul. Czackiego w Warszawie imprezę zatytułowaną "Kamienie na szaniec?" o walce z komuną młodzieży polskiej. Prelekcję wygłosił Piotr Szubarczyk historyk z IPN w Gdańsku a z programem poświęconym temu tematowi wystąpił zespół z Kamienia Pomorskiego pod kierunkiem Hanny Szubarczyk.

Otwarcie spotkania. Dr Łukasz Kamiński z-ca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN, obok Piotr Szubarczyk
Otwarcie spotkania. Dr Łukasz Kamiński z-ca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN, obok Piotr Szubarczyk

Zespół młodzieżowy ze Stargardu Gdańskiego
Zespół młodzieżowy ze Stargardu Gdańskiego

Od prawej za Panią: Janusz Krupski - Kierownik Urzędu ds. Kombatantów, płk. Czesław Cywiński - Prezes ZG ŚZŻAK

 

 

Staszów
60. rocznica powstania młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Młode Wojsko Polskie" w Staszowie

Poczty sztandarowe
Poczty sztandarowe

Tablica pamiatkowa
Tablica pamiątkowa

 

16 czerwca 2007, Gdańsk
VI Zjazd i XVII Zlot w Gdańsku.

Ks. Zdzisław Róż dokonuje poświęcenie miejsca, gdzie będzie ulica Jaworzniaków
Ks. Zdzisław Róż dokonuje poświęcenie miejsca, gdzie będzie ulica Jaworzniaków

Gdańsk. Tu będzie ulica Jaworzniaków.
Gdańsk. W. Witczuk z tablicą, obok J.Poteraj. Tu będzie nasza ulica.

 

16-18 czerwca 2008, Poznań
XVIII Zlot i VIII Nadzwyczajny Zjazd w Poznaniu.

Znaczek Zlotu
Znaczek Zlotu

W związku z rezygnacją J. Gerunga, delegaci wybrali Prezesem ZG Jerzego Pruszyńskiego.
Przed Pomnikiem Poznańskiego Czerwca
Przed Pomnikiem Poznańskiego Czerwca

Poczty Sztandarowe
Poczty Sztandarowe

 

12 marca 2009, Warszawa
W Muzeum Niepodległości w Warszawie pokaz filmu „Dywizja nastolatków”.

Pokaz filmu Dywizja nastolatków
Pokaz filmu Dywizja nastolatków w Muzeum Niepodległości 12.03.2009. Spotkanie prowadził Michał Rybak kierownik działu edukacji i promocji Muzeum. Alina Czerniakowska - autorka filmu mówi o zarażeniu się tym tematem.

Pokaz filmu Dywizja nastolatków
Sala wypełniona po brzegi


19-21 czerwca 2009 r., Płock, XIX Zlot.
 
Znaczek Zlotu
Znaczek Zlotu

Sztandary Jaworzniaków przed wejściem do kościoła

Sztandar Lubelskiej Chorągwi ZHR im. Jaworzniaków


12 listopada 2009 r., Częstochowa
W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze o. płk Jan Golonka odprawił Mszę Św. w intencji żyjących i zmarłych Jaworzniaków oraz poświęcił pamiątkowy Ryngraf, który zostanie zawieszony w Kaplicy.
Ryngraf
Ryngraf

Image
O. płk Jan Golonka wśród Jaworzniaków


3-5 września 2010 r. IX Zjazd i XX Jubileuszowy Zlot w Warszawie
Znaczek Zlotu
Znaczek Zlotu

Image
Jerzy Pruszyński otwiera Zjazd

Image
Jerzy Stokowski - przewodniczy

Image
Delegaci na sali Zjazdu

Image
W Muzeum Powstania Warszawskiego

Image
Msza św. w Bazylice Św. Krzyża. Celebrant ks. J. Jachiimczak

10-12 czerwca 2011 r. XXI Zlot Jaworzniaków w Puławach
Image
Znaczek zlotu
Image
Puławy
Image
Puławy
Image
Puławy
Image
Puławy
Image
Puławy
27-29 sierpnia 2012 r. XXII Zlot Jaworzniaków w Popowie
Image
Znaczek zlotu
Image
Przy ognisku śpiewano piosenki harcerskie
Image
Pomnik "Żołnierzy Wyklętych" w Wyszkowie
Image
Tablica pamiątkowa na symbolicznym grobie "Zośki"
Image
Minister J.S. Ciechanowski odznacza Medalem "Pro Patria"
Image
Przekazanie Płomienia Pamięci Oddziałowi w Jaworznie
9-11 września 2013 r. XXIII Zlot Jaworzniaków w Jaworznie
Image
Znaczek Zlotu
Image
Jaworzniacy podczas Mszy św.
Image
Nasz sztandar
Image
Przemarsz ulicami Jaworzna
Image
Wita nas p. Renata Gacek
Image
Antek Chaberski wykonawca naszego Pomnika
Image
Odsłonięcie tablicy
Image
Składanie wieńców przy pomniku.
Image
Dekoracja Medalem Pro Patria
8-10 września 2014 r. XXIV Zlot Jaworzniaków w Ostrołęce
XXV Zlot Warszawa  8-10.06.2015Msza Św.Msza Św.


Odsłonięcie tablicy


Tablica


Wieniec składa min. Ciechanowski


Składanie wieńców pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego


Współne zdjęcie


Przekazanie Płomienia Pamięci Oddziałowi w Lublinie organizatorowi XXVI Zlotu


XXVI Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” 8-10 czerwca 2016 r.

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

Centralne uroczystości XXVI Zlotu odbyły się 9 czerwca 2016 r. w Mełgwi i Krzesimowie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczysta msza św. została odprawiona w ponad stuletnim neogotyckim kościele parafialnym pw. św. Wita w Mełgwi, w obecności władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, kilkunastu pocztów sztandarowych, mieszkańców, w tym dużego grona dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły w Mełgwi przepięknie zaintonowali na początku nabożeństwa „Modlitwę Harcerską”. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła na wysokim poziomie instrumentalnym Orkiestra Dęta  Gminy Mełgiew pod batutą kapelmistrza Jarosława Mielko. Jaworzniacy w darze dla Parafii św. Wita w Mełgwi przywieźli piękny kielich, w którym była sprawowana Eucharystia.

Modlono się za Jaworzniaków, którzy cierpieli za to, że chcieli żyć w wolnym i suwerennym kraju, Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych, aby dobry Bóg otoczył żyjących swoją opieką, a tych, co odeszli na Wieczną Wartę przyjął do swojego Królestwa. Celebrujący mszę św. ks. prałat Dariusz Moczulewski, proboszcz Parafii św. Wita w Mełgwi,  podkreślił, że Jaworzniacy chcą dziękować Bogu, że nie złamali się pod presją tortur moralnych i fizycznych. - Wszystkich pomordowanych, torturowanych w ubeckich katowniach  składamy dzisiaj na ołtarzu Jezusa Chrystusa, prosząc, aby nigdy w Polsce nie było przemocy i wojny, aby w miłości do Boga Polska rozwijała się i wzrastała - powiedział ks. proboszcz.

Bardzo poruszającą homilię, nawiązującą do trudnej polskiej historii, wygłosił ks. kanonik Jan Rogowski: - Po zakończeniu wojny powinniśmy się cieszyć wolnością, ale przyniesiona na bagnetach sowieckich bandytów, oznaczała  terror i prześladowania. Wybuchł antykomunistyczny opór. Żołnierze podziemia masowo wracali do lasu, aby walczyć z przeważającą siłą wroga: okupantem sowieckim, wspomaganym przez polskie UB i MO. 50 tysięcy z nich w obozach i katowniach, w potwornych warunkach, poddawani perfidnym torturom, cierpieniom fizycznym i psychicznym, ponieśli męczeńską śmierć. Ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak „Lalek” zginął kilkanaście lat po wojnie niedaleko stąd. W tę wojnę włączyła się młodzież, protestująca na swój młodzieńczy sposób przeciwko sowietyzacji Polski. Trafiała do tworzonych dla niej więzień, oskarżana o wrogą działalność wobec komunistycznych władz – przypomniał ks. kanonik.

Po zakończeniu mszy św., marszowym krokiem przy dźwiękach orkiestry, poczty sztandarowe, a za nimi duchowieństwo, przedstawiciele władz, goście i Jaworzniacy przeszli na cmentarz w Mełgwi. Pod Pomnikiem Pamięci poległych w walce o wolność Polski złożono wieńce i zapalono znicze. Wszyscy modlili się za rodaków poległych na frontach II wojny światowej, w obozach, miejscach kaźni, prosząc aby dobry Bóg nagrodził ich cierpienia życiem wiecznym i szczęściem w niebieskiej Ojczyźnie.

W Zespole Szkól im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mełgwi, która gościła tego dnia uczestników XXVI Zlotu Związku „Jaworzniaków”, padło wiele poruszających jaworzniackie serca słów. Jaworzniakom dziękowano za świadectwo życia i niezłomność, za wierną służbę Polsce. Podkreślano, że  ich trud i cierpienia nie okazały się daremne, gdyż przyczyniły się do uświadomienia przez społeczeństwo, jak głęboko nieludzki był komunizm. Uczniowie przygotowali wzruszające widowisko poetycko-muzyczne. Scenografię tworzyły prace plastyczne młodzieży przedstawiające Dolinę Krzyży w Krzesimowie i alegorie polskiej martyrologii. Na ścianach zaprezentowano wystawę poświeconą Żołnierzom Wyklętym. To było wyjątkowe dla szkoły i całej Mełgwi święto – świadczyła o tym nie tylko obecność władz, ale wyjątkowa gościnność, z jaką spotkali się Jaworzniacy.

W uznaniu szczególnych zasług Medalem Pro Patria zostali uhonorowani Jaworzniacy: Jadwiga Bednarska, Danuta Strzelecka i Zygmunt Gołąb. Minister Jan Józef Kasprzyk, po dekoracji Medalem Pro Patria, przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, że każdy z nas ma swoje Westerplatte, swój wymiar czasu, który trzeba wypełnić i od którego nie można uciec. - Jaworzniacy byli pokoleniem, które swoje Westerplatte miało w najtrudniejszych latach komunistycznego zniewolenia. Ale żaden z Was nie zdezerterował, służył Ojczyźnie najpiękniej i najpełniej, oddając najlepsze lata, zdrowie, a nawet życie, aby Polska była wolna. Zapłaciliście za to największą cenę, bo wtedy, kiedy wasi rówieśnicy mogli się uczyć, bawić, was komuniści zamknęli w obozach. Ale nie zdezerterowaliście, byliście wierni Rzeczpospolitej, tak jak Wasi starsi koledzy – żołnierze podziemia niepodległościowego. Zdaliście najpiękniejszy egzamin – honorem i godnością obroniliście swoje Westerplatte.

Słowa do uczestników XXVI Zlotu „Jaworzniaków” skierował Andrzej Duda, prezydent RP, który objął Zlot honorowym patronatem, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Wojewodę lubelskiego reprezentował Waldemar Podsiadły, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Lublinie. Obecni byli także: Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, władze Gminy Mełgiew z wójtem Ryszardem Podlodowskim i zastępcą wójta Elżbietą Korbus, którzy bardzo pomogli w organizacji uroczystości oraz radni Gminy. 

Maria Skawińska i Jerzy Pruszyński wręczyli tytuł Honorowego Jaworzniaka: Magdalenie Mazurek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. „Jaworzniaków” w Krzesimowie, Halinie Załoga, dyrektor Zespołu Szkół w Mełgwi i ks. prałatowi Dariuszowi Moczulewskiemu.

W Krzesimowie, nazywanym na tych ziemiach małym Katyniem, w 1944 r. MBP i NKWD utworzyły obóz pracy, w którym więzili i mordowali żołnierzy zbrojnego podziemia AK, WiN, BCh. Oficjalna część XXVI Zlotu „Jaworzniaków” zakończyła się właśnie tam – w „Dolinie Krzyży”. Minister Jan Józef Kasprzyk, dyrektor Magdalena Mazurek, wójt Ryszard Podlodowski i prezes Związku Jerzy Pruszyński odsłonęli ufundowaną przez „Jaworzniaków” Tablicę Pamięci. Wyryte na niej słowa: „Niezłomnym – Wyklętym w hołdzie za ich trud, poświęcenie i walkę o niezawisłość kraju i wolność Polaków. Młodociani więźniowie polityczni lat 1944-1956” będą przypominały XXVI Zlot „Jaworzniaków”, którzy są obecni w Krzesimowie od wielu lat.

Tablicę poświęcił ks. prałat Dariusz Moczulewski słowami: „Panie Boże Ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę żołnierzy, którzy przelali krew za wolność i niepodległość Polski. Pobłogosław tę tablicę, która upamiętnia ofiary ich życia. Niech słowa wyryte w kamieniu utrwalą w pamięci bohaterstwo i męczeństwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny”.

W „Dolinie Krzyży” prowadzi Droga Krzyżowa, której stacje przypominają Żołnierzy Wyklętych, ofiary nieludzkiego systemu z: Krzesimowa, Zamku Lubelskiego, Wronek, Fordonu, Jaworzna, Katynia, Kresów, syberyjskich łagrów, robotników lat  1956 i 1970, działaczy „Solidarności” z 1981 r.  Wzruszające modlitwy do poszczególnych stacji przygotowali uczniowie z Krzesimowa pod kierunkiem swoich nauczycieli.

Wszyscy upamiętnieni w „Dolinie Krzyży” nieśli swój los, a ich zwycięstwo prowadziło przez krzyż. O to szczególne miejsce dba krzesimowska młodzież, o której patriotyzm, wiedzę historyczną i  rozwój moralny tak pieczołowicie dbają nauczyciele SP im. „Jaworzniaków” w Krzesimowie.


Wprowadzenie pocztów sztandarowych
Wprowadzenie pocztów sztandarowych

Msza św. w Kościele pw. św. Wita w Mełgwi
Msza św. w Kościele pw. św. Wita w Mełgwi


Dzieci intonują Modlitwę Harcerską
Dzieci intonują Modlitwę Harcerską

Orkiestra dęta Gminy Mełgiew
Orkiestra dęta Gminy Mełgiew


Przemarsz pocztów sztadarowych na Cmentarz Parafialny w Mełgwi
Przemarsz pocztów sztadarowych na Cmentarz Parafialny w Mełgwi


Pod Pomnikiem Pamięci w Mełgwi wieniec składa Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Pod Pomnikiem Pamięci w Mełgwi wieniec składa Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Dekoracja Medalem Pro Patria Danuty Strzeleckiej
Dekoracja Medalem Pro Patria Danuty Strzeleckiej

Inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. J. Piłsudskiego w Mełgwi
Inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. J. Piłsudskiego w Mełgwi

Tablica Pamięci w Dolinie Krzyży w Krzesimowie ufundowana przez Związek Jaworzniacy
Tablica Pamięci w Dolinie Krzyży w Krzesimowie ufundowana przez Związek Jaworzniacy


Pod Tablicą Pamięci w Dolinie Krzyży w Krzesimowie wieniec składa minister J.J. Kasprzyk
Pod Tablicą Pamięci w Dolinie Krzyży w Krzesimowie wieniec składa minister J.J. Kasprzyk


Droga Krzyżowa w Dolinie Krzyży w Krzesimowie
Droga Krzyżowa w Dolinie Krzyży w Krzesimowie

Modlitwa przy stacji V - Jaworzno
Modlitwa przy stacji V - JaworznoXXVII Zlot Jaworzniaków w Pułtusku - 13 czerwca 2017

13 czerwca 2017 r. odbył się w Pułtusku Zlot „Jaworzniaków”. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Kolegiackiej pod przewodnictwem Ks. Dziekana Wiesława Koska, po której uczestnicy przeszli kolumną wraz ze sztandarami oddziałów „Jaworzniakoów” z całej Polski oraz wszystkich szkół gimnazjalnych i pondagimnazjalnych w Pułtusku. Na froncie budynku szkoły umieszczona została pamiątkowa tablica, sfinansowana przez Starostę Pułtuskiego p. Jana Zalewskiego i Burmistrza Miasta Pułrtusk p. Krzysztofa Nuszkiewicza a wykonana przez p. Mirosława Czecha. W imieniu własnym i Młodocianych Więźniów Politycznych serdecznie dziękuję.            

Przecięcia wstęgi dokonali: p. Beata Jóźwiak – wicestarosta, p. Krzysztof Nuszkiewicz – burmistrz, p. pułk. dr Zbigniew Krzywosz - Wicedyrektor Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kazimierz Witkowski – więzień polityczny z naszego regionu. Następnie pod tablicą zostały złożone wiązanki kwiatowe.

Po tej części udaliśmy się do auli szkolnej na dalszą oficjalną część, podczas której goście i uczniowie mogli dzięki wspomnieniom „Jaworzniaków” przenieść się i wczuć w czasy represji komunistycznych lat 1944 – 1956.

Uczniowie 12 czerwca brali udział w quizie historycznym, za który otrzymali podczas uroczystości bardzo cenne nagrody ksiązkowe. I miejsce zdobyła drużyna z klasy I C w składzie: Karolina Ambroziak, Magdalena Kopeć, Przemysław Wydra, II miejsce: Jakub Czarnecki, Piotr Gos, Maciej Oryl z II C, III miejsce: Albert Byrski, Mateusz Żołnierzak również z II C.

Na koniec młodzież Liceum przedstawiła spektakl słowno – muzyczny „Sen o Marszałku”, który wywołał wiele silnych wzruszeń wśród uczestników zlotu. Nasi aktorzy zostali także uhonorowani książkowymi podarunkami. Spektakl przygotowany został przez p. Annę Krawczyńską i p. Jolantę Rutkowską, zaś od strony muzycznej młodzież przygotował p. Stanisław Rudnicki, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.


XXVII Zlot Jaworzniaków w Pułtusku

XXVII Zlot Jaworzniaków w Pułtusku
 


Odsłonięta tablica na budynku szkoły

 

W HOŁDZIE UCZNIOM

CZŁONKOM „GRUPY PERACYJNEJ AK”

SKAZANYM W KWIETNIU 1949 ROKU

PRZEZ SĄD WOJSKOWY
ZA DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

NA KARĘ WIĘZIENIA OD 5 LAT DO DOŻYWOCIA

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

ZWIĄZEK MŁODOCIANYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH LAT 1944 – 1956 „JAWORZNIACY”

XXVII ZLOT

 

PUŁTUSK, CZERWIEC 2017 R.

 
 

XXVIII Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” w Supraślu

12 czerwca 2018 r. w Supraślu odbył się XXVIII Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”. Przez całe swoje życie byliście wierni zasadzie, że Ojczyźnie trzeba służyć bezinteresownie, a kiedy trzeba - oddawać za Nią zdrowie i życie. Za to Wam dziękujemy – zwrócił się do zebranych w Supraślu obecny na uroczystościach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

Zlot rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, po której przemaszerowano przed Szkołę Podstawową im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Uczestnicy Zlotu odsłonili na ścianie placówki tablicę poświęconą pamięci Żołnierzy Niezłomnych. W ceremonii uczestniczył szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes „Jaworzniaków” kpt. Jerzy Pruszyński oraz burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. Przy poświęconej tablicy odmówiono modlitwę oraz złożono kwiaty. 

W Domu Ludowym przy ul. Józefa Piłsudskiego w Supraślu obyła się gala, podczas której zaprezentowano film przedstawiający historię „Jaworzniaków”. 

Dzięki Państwu, dzięki temu oporowi, który trwał w latach 40. i 50., dzięki walce Żołnierzy Niezłomnych, którym poświęciliśmy dzisiaj tablicę odsłoniętą na szkole w Supraślu – dzięki temu nie staliśmy się kolejną sowiecką republiką i w konsekwencji możemy dziś cieszyć się wolnością – podkreślił Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

XXIX Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy" w Pułtusku

XXIX Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy" odbył się w Pułtusku  w dniach od 9 do 11 września 2019 r. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Jaworzniaków została odprawiona w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania NMP, a następnie uroczystości przeniosły się do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi. Na frontonie budynku szkoły znajduje się Tablica Pamięci poświęcona uczniom członkom "Grupy Operacyjnej AK" skazanym w 1949 r. za działalność niepodległościową, pod którą goście honorowi złożyli wiązanki kwiatów. Zlot uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.
9 października 2020 r., Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 9 października 2020 r. zorganizował uroczystości związane z odsłonięciem Jaworzniackiej Tablicy Pamięci przy ścianie straceń więzienia na warszawskim Mokotowie i wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych naszym Koleżankom i Kolegom.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została odprawiona Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Jaworzniaków. Koncelebrę sprawowali: rezydent w Katedrze ks. por. Mateusz Korpak, honorowy infułat Jego Świątobliwości  protonotariusz apostolski, pierwszy naczelny kapelan więziennictwa RP ks. dr Jan Sikorski, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ks. Tomasz Trzaska.
Przed nabożeństwem, przy dźwiękach werbla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i mjr Jerzy Pruszyński prezes Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 złożyli kwiaty w Kaplicy Pamięci przed Tablicą, która została odsłonięta w 2015 r. podczas jubileuszowego XXV Zlotu „Jaworzniaków”. Przejmująco zabrzmiały dźwięki melodii pieśni „Śpij Kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie…” w wykonaniu wojskowego trębacza.  
Na terenie dawnego aresztu śledczego w Warszawie Mokotowie powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a w nim oczyszczona z tynku ściana straceń, przy której wykonano co najmniej 135 wyroków śmierci na więźniach politycznych, żołnierzach AK, polskich patriotach. Widnieją na niej ślady po kulach, które śmiertelnie raniły mordowanych Polaków.
Przed ścianą straceń widnieją Tablice Pamięci pomordowanym i represjonowanym w mokotowskim więzieniu. Wśród nich znalazła się także Tablica ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej w hołdzie ponad dziesięciu tysiącom młodocianych więźniów politycznych lat  1944-1956.
„Jaworzniacy” i kombatanci zajęli honorowe miejsca, godne ich walki i poświęcenia – przy ścianie straceń. Tutaj też stanął poczet sztandarowy Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956. Przy Tablicach Pamięci wartę honorową pełnili żołnierze Wojska Polskiego.
9 października w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia medali zasłużonym Jaworzniakom. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Jaworzniakom, którzy przyczynili się do budowania i wzmacniania suwerenności Polski poprzez walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych. Medalem zostali odznaczeni: Jerzy Adamczyk, Czesław Bujanowski, Jacek Butrym, Marian Dąbrowski, Ryszard Gołąb, Zygmunt Gołąb, Kazimierz Grabowski, Czesław Hajduk, Adam Hołderny, Ryszard Jakubowski, Tadeusz Janas, Zdzisław Kalenik, Zenon Kamiński, Zbigniew Kroczek, Zbigniew Lipski, Jan Małolepszy, Marian Pic, Bogdan Pokropiński, Ryszard Poznerowicz, Maria Skawińska, Mieczysław Smalec, Sylwester Stasiak, Sławomir Suchański, Danuta Terebus, Antoni Zmitrowicz.
W uznaniu zasług położonych na polu krzewienia postaw patriotycznych Medalem Pro Bono Poloniae, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zostali uhonorowani: Edward Gorajewski, Edward Łakomski, Stefan Majewski, Wiesław Marciniak, Zbigniew Pawłowski, Bogumiła Sajkowska, Józefina Szkółka i Józef Urbanowicz.
Odznaczonych Jaworzniaków udekorował medalami minister Jan Józef Kasprzyk, który odczytał list Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów: „Obecnym na dzisiejszym spotkaniu bohaterom naszej wolności pragnę wyrazić naszą wspólną wdzięczność. Mieliście odwagę upominać się o to, by nasza Ojczyzna była niezależna i suwerenna. Stawaliście po stronie prawdy i sprawiedliwości. Nie wahaliście się zapłacić za te wartości wysokiej ceny. Wasze męstwo i odwaga pozostaną dla nas drogowskazami i najważniejszym zobowiązaniem. Dla Was i dzięki Wam będziemy czynić starania, aby nasza Ojczyzna była wolna, bezpieczna, sprawiedliwa i solidarna.”

XXX Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy"

Pierwsza część jubileuszowego XXX Zlotu Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” odbyła się dwa lata temu 9 października 2020 r. w czasie surowych obostrzeń pandemicznych. Odsłonięto wówczas Jaworzniacką Tablicę Pamięci przy ścianie straceń więzienia na warszawskim Mokotowie, a na Zamku Królewskim w sali wielkiej balowej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył koleżankom i kolegom odznaczenia państwowe i resortowe. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji żyjących i zmarłych Jaworzniaków została odprawiona Msza święta.
Druga część Zlotu została zaplanowana w Sulejówku i powiązana z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. 20 września 2022 r. w hotelowej sali konferencyjnej powróciły wspomnienia ze wszystkich trzydziestu Zlotów Jaworzniaków. Pamięć odświeżały zdjęcia, pokazywane na dużym ekranie, na których obecni rozpoznawali siebie sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat oraz koleżanki i kolegów, którzy odeszli na Wieczną Wartę.
Drugi dzień XXX jubileuszowego Zlotu „Jaworzniaków” upłynął pod znakiem duchowych przeżyć, poznawania życia i dzieła Marszałka Józefa Piłsudskiego w multimedialnym muzeum w Sulejówku, podniosłych chwil w czasie uroczystości jubileuszowych i niekończących się rozmów podczas uroczystej kolacji wydanej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Jubileuszowa Msza św. w intencji żyjących „Jaworzniaków” i tych, co odeszli pełnić wartę w niebie została odprawiona w Kościele Zgromadzenia Księży Marianów w Sulejówku. Na Skwerze Niepodległości pod kopcem Współtwórców Niepodległej, Jaworzniacy, delegacje Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Żołnierzy Niezłomnych i Osób Represjonowanych PRL złożyli wiązanki kwiatów.
Na popołudniowe uroczystości jubileuszowe przybył Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Artur Frączek, dyrektor Departamentu Uroczystości Urzędu oraz dr Jarosław Szarek, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył odznaczenia państwowe i resortowe.
Odbyła się bardzo poruszająca uroczystość przekazania sztandaru Związku „Jaworzniaków” Oddziału Gdańsk Jackowi Pawłowiczowi, zastępcy dyrektora Muzeum Żołnierzy Niezłomnych i Więźniów Politycznych PRL. Podczas uroczystej kolacji wydanej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych najserdeczniejsze życzenia kierowano do Jerzego Pruszyńskiego, prezesa Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” z okazji jego 90. urodzin.Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z córkami Jadwigą i Wandą w Sulejówku


Kościół Zgromadzenia Księży Marianów w Sulejówku


Wprowadzenie pocztów sztandarowych


Msza św. w intencji Jaworzniaków


Złożenie kwiatów przez dyrektora Filipa Musiała, kol. Tadeusza Janasa,  kol. Jana Dymeckiego i płk Mariusza Tomalskiego przed Kopcem Niepodległości


Poczty sztandarowe Jaworzniaków przed Kopcem Niepodległości


Zwiedzanie Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego


Dekoracja prezesa Jerzego Pruszyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez ministra Jana Józefa Kasprzyka


Udekorowani medalami państwowymi i resortowymi (od lewej) koledzy: Stefan Majewski, Jerzy Pruszyński, Tadeusz Janas i Józef Urbanowicz


Przekazanie dyrektorowi Muzeum Jackowi Pawłowiczowi sztandaru Związku „Jaworzniaków” Oddziału Gdańsk przez kol. Mirosława Szukiewicza (z prawej). Ze sztandarem ZG Związku „Jaworzniaków” - Mateusz Brodowski


Uroczysta kolacja wydana przez szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Urodzinowy tort dla naszego Jubilata Jerzego Pruszyńskiego

 


Powrót do strony głównej