Władze i Oddziały

Adres do korespondencji Zarządu Głównego i Oddziału Warszawa
ul. Rakowiecka 37, pok.200
02-521 Warszawa
lub skrytka pocztowa 31  02-521 Warszawa 8
tel 22 635 34 46

Władze Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 "Jaworzniacy", aktualne na dzień 15 marca 2023 r.

 • Zjazd Delegatów - co 3 lata
 • Zarząd Główny
  • Prezes Zarządu - Jerzy Pruszyński
  • Sekretarz Zarządu - Józef Suchański
  • Skarbnik - Maria Skawińska
  • Członkowie Prezydium Zarządu - Ryszard Jakubowski
 • Główna Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Jan Dymecki
 • Sąd Koleżeński - Przewodniczący Czesław Hajduk
 • Prezesi Oddziałów Terenowych

Oddziały Związku
 1. Oddział Warszawa
 2. Oddział im. por. Mieczysława Szczerbatki w Lublinie
 3. Oddział Ziemi Konińskiej w Słupcy
 4. Oddział Płock
 5. Oddział Wrocław
 6. Oddział Poznań
Prezesi Oddziałów - adresy i telefony kontaktowe
 1. Oddział Warszawa - Prezes: Jan Dymecki tel. 693 698 056 ul. Rakowiecka 37 pok . 200 dyżury  1 środa miesiąca.
 2. Oddział im. por. Szczerbatki w Lublinie - Prezes: Edward Gorajewski tel. /81/ 748 69 04 ul. Sierpińskiego 56b  20-448 Lublin 
 3. Oddział Słupca - Prezes: Tadeusz Janas tel./61/ 477 83-83  ul. Jasna 3 62-230 Witkowo
 4. Oddział Płock - Prezes: Czesław Hajduk  tel. /24/ 262 76 57  ul, Bartnicza 4 m 64 09-400 Płock
 5. Oddział Wrocław - Prezes: Gosiewski Eugeniusz 502 022 626   ul. Kościuszki 35 F  50-011 Wrocław
 6. Oddział Wielkopolska w Poznaniu - Prezes: Wawrzyniec Jabłoński  ul. Akacjowa 3  62-081 Przeźmierowo