Szkoła Podstawowa w Krzesimowie pow. Świdnik woj. lubelskie
Jesienią 1992 roku uchwałą Rady Gminy Mełgiew Szkoła otrzymała imię Jaworzniaków.
Młodzież Szkoły pod kierunkiem nauczycieli opiekuje się cmentarzyskiem w Lasku Pruszkowskim, gdzie był obóz zagłady zorganizowany przez NKWD – UB.  Na tym cmentarzysku zorganizowano Dolinę Krzyży, gdzie umieszczone są symboliczne mogiły Polaków, których nie znaleziono miejsca pochówku.
Młodzież szkolna żywo interesuje się historią swoich patronów.  W każdym roku, w rocznicę nadania Szkole imienia Jaworzniaków organizowane są spotkania z udziałem przedstawicieli Związku Jaworzniaków.
Fundacja Jaworzniaków zorganizowała dla uczniów pracownię komputerową.
Dyrektorem Szkoły jest mgr Ewa Orlik.

Na zdjęciach:

1. Jaworzniacy z Lublina i młodzież szkolna
2. Młodzież z kwiatami
3. Uczniowie ze swym sztandarem
4. Modlitwa przed cmentarnymi krzyżami.