Informację o wpływach z przekazania 1% podatku za 2019r.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Członkom Związku i Sympatykom, którzy byli uprzejmi przekazać 1% podatku na konto naszej Fundacji. Zgodnie z postanowieniem Zarządu (wzorem lat poprzednich) środki pozyskane z tych wpłat przeznaczamy wyłącznie na zapomogi dla najbardziej potrzebujących członków związku lub ich najbliższych.
- Z rozliczenia 2018 roku wpłynęło 3513,20 zł.
- Z rozliczenia 2019 roku wpłynęło 3023,49 zł.
 

Pełne zestawienie przekazanych kwot: 1% za rok 2019.pdf