¦.P. Marian Ceraficki
¦.P. Marian Ceraficki

9 lutego 2018 roku w wieku 85 lat zmarł Marian Ceraficki - Jaworzniak.

CZE¦Ć JEGO PAMIĘCI!

 
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i Koledzy „Jaworzniacy”