Życzenia Świąteczne

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
Która będzie udziałem całego narodu:
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Łk 2, 10-11
 
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem rodzinnej radości i ciepła promieniejącego przy Wigilijnym stole. Niech odkrywana na nowo Tajemnica Narodzenia Jezusa Chrystusa umacnia nasze Rodziny oraz przemienia Naród, przynosząc zwycięstwo Bożej miłości i pokoju nad lękami i niepewnością jutra. A w nadchodzącym 2024 roku życzymy naszej Jaworzniackiej Rodzinie, Przyjaciołom i Sympatykom Jaworzniaków zdrowia i siły, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

Zarząd Główny Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”