Informacje ogólne
FUNDACJA POMOCY BYŁYM 
MŁODOCIANYM WIĘŹNIOM POLITYCZNYM
Organizacja pożytku publicznego
uprawniona do otrzymywania 1 % podatku Nr.  KRS 0000062939. 
 
Adres: ul .Piwna 35/37  00-265 Warszawa
Tel./fax  22 635 34 46
e- mail  sariuszstok@wp.pl .
REGON  012081012
NIP  525-19-68-687
Bank : PKO BP II O/M Warszawa
Konto: 55 1020 1097 0000 7302 0086 6616
 
Fundacja została założona 18 września 1991 roku przez członków Związku Młodocianych Więźniów Politycznych.
 
Zarząd Fundacji:
Prezes: Jerzy Stokowski
Sekretarz: Stanisław Zenon Kamieński
Skarbnik: Jerzy Pruszyński
 
Dyżury Zarządu Fundacji
W poniedziałki godz 11:00 - 14:00
00-265 Warszawa, ul. Piwna 35/37
tel.: 22 635 34 46

Członkowie Prezydium:
Zdzisław Kazimierz Borkowski
 
Wpłaty 1 % podatku na rzecz Fundacji
W roku 2010  76 osób wpłaciło łącznie 5.133,06 zł
W roku 2011 - 75 osób wpłaciło 5.234,41 zł

 
Zwracaliśmy się kilkakrotnie do urzędów skarbowych o podawanie wykazów imiennych  osób przekazujących 1 % podatku dla naszej Fundacji. Urzędy w dalszym ciągu, przekazując sumę podają jedynie od ilu osób ona pochodzi, lub tylko sumę. Na podstawie tych danych sporządzono niniejszy wykaz.  W przypadku gdy nie było podanej ilości osób – wpisano 1 osoba.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami otrzymana kwota jest przeznaczona wyłącznie na zapomogi dla najbardziej potrzebujących.

Za darowiznę serdecznie dziękujemy

Zarząd Fundacji