Informacje ogólne
FUNDACJA POMOCY BYŁYM 
MŁODOCIANYM WIĘŹNIOM POLITYCZNYM


W dniu 19 maja 2021 r. Zarząd Fundacji podjął decyzję o likwidacji Fundacji ze względu na  wyczerpanie środków na prowadzenie dalszej działalności, oraz braku zainteresowanych działalnością Fundacji.
Sąd Rejonowy w 2022 r. wykreślił Fundację z listy czynnych stowarzyszeń.