Wystawa Zbrodnie w majestacie prawa

Wystawę zorganizowała Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym „Jaworzniacy” Poszczególne plansze wykonali koledzy we własnym zakresie. W tej pracy szczególnie wyróżnił się Bohdan Chodak.

Komisarzem wystawy jest Jerzy Pruszyński.

Otwarcie wystawy nastąpiło 22 września 2000 roku w Muzeum Techniki Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Było to w czasie trwania w Warszawie X Zlotu Jaworzniaków, co pozwoliło Koleżankom i Kolegom z różnych miast obejrzeć wystawę.

Wystawie towarzyszy następujące przesłanie:

Ci, którzy przeżyli w hołdzie tym, którzy zostali straceni, ku przestrodze tym, którzy przychodzą. .

Wystawa eksponowała była w wielu miastach Polski, a m.in. w: Katowicach, Puławach, Lublinie, Biłgoraju, Włodawie, Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego, Sejmie RP, Poznaniu, Starachowicach., Biłgoraju, Warszawie – Rembertowie, gmachu b. Komitetu Centralnego PZPR, Krakowie. Wszędzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i młodzieży.

Bardzo interesujące są wpisy do ksiąg pamiątkowych. pamiątkowych. Jedna uczennica Liceum Ogólnokształcącego wpisała że przeżyła szok, bo po obejrzeniu wystawy dowiedziała się, że ludzie z jej najbliższej rodziny byli katami niewinnych ludzi.

Prezentujemy tutaj niektóre zdjęcia z eksponowania tej wystawy.

Image

Otwarcie wystawy Zbrodnie w Majestacie Prawa
 

Image

Po otwarciu wystawy, wśród zwiedzających widać Jaworzniaków, którzy przybyli na X Zlot
 

Image

Ofiara reżimu komunistycznego szuka fotografii swoich oprawców
 

Image
 

Image

Osławiona Helena Wolińska - prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
 

Image

Sędzia Mieczysław Widaj.
 

Image
 

Image
 

Image
 

Image
 

Image

Prokurator Kazimierz Graff.
 

Image

Wymiana poglądów na temat Wystawy.
 

Image

Stefan Michnik brat Adama.
 

Image
 

Image
 

Image

Wystawa w Białymstoku. Na tle plansz Edmund Radziszewski.
 

Image

Otwarcie wystawy w Pałacu Kazimierzowskim UW. Przemawia J. Stokowski.
 

Image

Młodociani więźniowie polityczni.
 

Image

Od lewej Prof. Adam Strzembosz, sędzia B. Nizieliński.
 

Image

Marszałek W. Chrzanowski w towarzystwie E. Radziszewskiego i J. Rucińskiego.
 

Image

Ks. J. Maj wpisuje się do księgi pamiątkowej.